Available translations: English

Mae bywyd ar y ddaear yn dibynnu ar bridd iach ond er gwaethaf hyn, yn aml rydym yn ei gymryd yn ganiataol.

Ym maes tirwedd Cymru, mae pridd a mawn yn uchel iawn ar yr agenda ar gyfer system amaethyddol ac amgylchedd sy’n gynaliadwy a gwydn.

Dyma adroddiadau sy’n gysylltiedig â thema a gweithgareddau monitro a modelu yn ERAMMP...